𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙋𝙧𝙤𝙟𝙚𝙘𝙩

𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙋𝙧𝙤𝙟𝙚𝙘𝙩 για όλες τις ηλικίες  Πως φαντάζεστε τη ζωή σε έναν άλλο πλανητή;  Οι εργασίες μπορούν να σταλούν σε προσωπικό μήνυμα σε Ιnstagram, Facebook, Viber, E-mail και τα παιδιά είναι ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν ό,τι υλικό (π.χ. χαρτί, τουβλάκια, άμμο -μιας και είναι καλοκαίρι), λογισμικό - γλώσσα προγραμματισμού (π.χ.Scratch, Python) θέλουν και έχουν στη διάθεσή τους.  Την εργασία μπορούν να υλοποιήσουν όλα τα παιδιά που μας ακολουθούν και όχι…

Read More