𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙋𝙧𝙤𝙟𝙚𝙘𝙩

𝙎𝙪𝙢𝙢𝙚𝙧 𝙋𝙧𝙤𝙟𝙚𝙘𝙩 για όλες τις ηλικίες 
Πως φαντάζεστε τη ζωή σε έναν άλλο πλανητή; 
Οι εργασίες μπορούν να σταλούν σε προσωπικό μήνυμα σε Ιnstagram, Facebook, Viber, E-mail και τα παιδιά είναι ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν ό,τι υλικό (π.χ. χαρτί, τουβλάκια, άμμο -μιας και είναι καλοκαίρι), λογισμικό – γλώσσα προγραμματισμού (π.χ.Scratch, Python) θέλουν και έχουν στη διάθεσή τους. 
Την εργασία μπορούν να υλοποιήσουν όλα τα παιδιά που μας ακολουθούν και όχι μόνο οι μαθητές του εργαστηρίου μας και η προθεσμία αποστολής της είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου! Με το πέρας της ημερομηνίας οι εργασίες θα αναρτηθούν στη σελίδα μας!
 
Θα μας βρείτε:
Ηρώων Πολυτεχνείου 46
Υπεύθυνη: Μπολτσή Αγγελική
Τηλ. Επικοινωνίας:
6974433912 – 2441 775332
karditsarobotics@gmail.com