Το Όραμά μας

   ” Να κάνουμε τη μάθηση να αποκτήσει τέτοιο νόημα για τους μαθητές ώστε να παραμένουν στο σχολείο, να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, να ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για το Μέλλον τους “


Tα εκπαιδευτικά προγράμματα του εργαστηρίου ρομποτικής παρέχουν μια πολύτιμη διαδρομή για την αύξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών και τη συμμετοχή τους στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), ενώ τα παρακινούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία σε έναν από αυτούς τους τομείς. Παράλληλα τα παιδιά αποκτούν ισχυρό προβάδισμα γνώσεων γιατί βλέπουν από κοντά και μαθαίνουν να χειρίζονται συσκευές όπως 3D εκτυπωτές και Arduino.