Εκπαιδευτική Ρομποτική

✨🤖Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών🤖✨
🏅Τι σημαίνει εκπαιδευτική Ρομποτική και γιατί ένα παιδί να ασχοληθεί από μικρή ηλικία με αυτό που ονομάζουμε νέες τεχνολογίες?
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη απήχηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής εξαιτίας της αποτελεσματικότητας με την οποία βοηθά τους μαθητές στην απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
🎈Η Εκπαιδευτική Ρομποτική προάγει έναν ευχάριστο τρόπο μάθησης, ενώ παράλληλα προωθεί τα κίνητρα των παιδιών, την συνεργασία, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα. Είναι μια ισχυρή και ευέλικτη διδασκαλία μάθησης που ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να κατασκευάσουν και να ελέγξουν τα ρομπότ χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού.
🎈Tα εκπαιδευτικά προγράμματα του εργαστηρίου ρομποτικής παρέχουν μια πολύτιμη διαδρομή για την αύξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών και τη συμμετοχή τους στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), ενώ τα παρακινούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία σε έναν από αυτούς τους τομείς. Παράλληλα τα παιδιά αποκτούν ισχυρό προβάδισμα γνώσεων γιατί βλέπουν από κοντά και μαθαίνουν να χειρίζονται συσκευές όπως 3D εκτυπωτές και Arduino.
🎈Τα οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής προς τους/τις μαθητές/τριες επικεντρώνονται στην αποτελεσματική οικοδόμηση της γνώσης μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στις διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής εκπαιδευτικών ρομπότ, γεγονός που σταδιακά οδηγεί σε εφαρμοσμένες πρακτικές και διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων.
🎈Για να εφαρμοστεί το παραπάνω πλαίσιο είναι απαραίτητη η δημιουργία στοχευμένων δραστηριοτήτων που να εμπλέκουν τους μαθητές στον πειραματισμό με τα ρομπότ, ώστε να εξερευνήσουν τους κανόνες από τους οποίους διέπονται.
Για την επιτυχή ενσωμάτωση των ρομπότ και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση των παιδιών είναι απαραίτητο να υφίστανται δύο βασικοί παράγοντες. Ο πρώτος είναι η ύπαρξη των ίδιων των ρομπότ ως κατασκευές και εργαλεία μάθησης, τα οποία αποτελούν τα ηλεκτρονικά μέσα και ο δεύτερος παράγοντας είναι ο σωστά εκπαιδευόμενος καθηγητής. Ο καθηγήτης θα πρέπει να κατέχει γνώσεις, τόσο σε τεχνικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, πάνω στην φυσική, τα μαθηματικά, τον προγραμματισμό, την μηχανική και εν γένει τις νέες τεχνολογίες. Στο εργαστήριο μας οι καθηγητές έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο και μπορούν να μυήσουν τα παιδιά στον μαγικό κόσμο της ρομποτικής καθώς και να συμμετέχουν με τους μαθητές σε διαγωνισμούς υψηλού επιπέδου δυσκολίας.
Η εκπαιδευτική ρομποτική ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ που ήρθε για να μείνει και όσο πιο νωρίς σε ηλικία ένα παιδί ξεκινάει, με τους σωστούς προπονητές–εκπαιδευτές, τόσο θα ανοίγει τους ορίζοντες του για ένα καλύτερο επαγγελματικό και όχι μόνο μέλλον.
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, αφενός είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με δράση στην κατανόηση μιας επιστήμης του παρόντος και του μέλλοντος, αφετέρου μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης για την κατανόηση και κυρίως την εμπέδωση, βασικών εννοιών κυρίως των θετικών επιστημών και άλλων γνωστικών αντικειμένων:
• Φυσική (μελέτη της κίνησης, της τριβής, της σχέσης των δυνάμεων, της μεταφοράς ενέργειας κ.λ.π.)
• Μαθηματικά (αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών γεωμετρικών ιδιοτήτων, κ.λ.π.)
• Μηχανική (κατασκευή, έλεγχος και αξιολόγηση μηχανικών λύσεων κ.λ.π.)
• Τεχνολογία
Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση).
Επιπλέον, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής ρομποτικής ένας σωστά εκπαιδευμένος καθηγητής μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και άλλων κρίσιμων δεξιοτήτων των παιδιών, όπως
• ομαδική εργασία
• επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)
• διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου, παρουσίαση λύσης, κ.λ.π.)
• προγραμματισμός
• δεξιότητες επικοινωνίας
• πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.λ.π.).
ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΣΟΥΝ
Η εισαγωγή στη Ρομποτική γίνεται παιχνίδι με το LEGO Education WeDo 2.0, Mindstorms ΕV3 και SPIKE.
Τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό μέσα από μια σειρά διαθεματικών δραστηριοτήτων και κάνουν τις κατασκευές τους να ζωντανέουν!
Tο LEGO Education WeDo 2.0 είναι σχεδιασμένο για τις τάξεις του Δημοτικού ενώ προχωράμε στις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες με το Lego Mindstorms EV3, SPIKE και προγραμματισμό σε γλώσσα Python, παρέχοντας μια εκπαιδευτική λύση που θα εξάψει την περιέργεια των μαθητών ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τις ικανότητές τους στα πεδία των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, της τεχνολογίας και του προγραμματισμού.
• Συνδυάζοντας εύχρηστα τα τουβλάκια LEGO οι μαθητές δημιουργούν κατασκευές σε ρεαλιστικό περιβάλλον.
• Από τη δημιουργία κώδικα με απλό drag & drop έτοιμων στοιχείων μέχρι την ανάπτυξη πιο πολύπλοκων αλγορίθμων οι μαθητές να ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους και αναπτύσσουν τις δικές τους ιδέες και θεωρίες, ζωντανεύοντας την επιστήμη μέσα από τον προγραμματισμό!
• Μέσα από δραστηριότητες STEM εμπνευσμένες από το φυσικό περιβάλλον και συνδέοντας τις κατασκευές με τον προγραμματισμό, τα ρομπότ μας επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και να τον χρησιμοποιήσουν για να βρουν προγραμματιστικές λύσεις που θα διαδρούν με τον κόσμο που τους περιβάλει.
Στη σελίδα μας θα βρείτε φωτογραφικό υλικό από τις συμμετοχές μας σε διάφορους διαγνωσμούς, παγκοσμίου επιπέδου, όπως ο Διαγωνισμός First Lego League. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό ρομποτικής που έρχεται στην Ελλάδα μέσω της eduACT φέρνοντας την εκπαίδευση του μέλλοντος, σήμερα.
Προσφέροντας, χρήσιμες δεξιότητες για το επαγγελματικό μέλλον, κίνητρο στην μάθηση, ωφέλιμα για τον χαρακτήρα του παιδιού core values και εφευρετικότητα, πολύ εφευρετικότητα! Και όλα αυτά μέσα από μερικά τουβλάκια.
Κάθε Διαγωνισμός Ρομποτικής αποτελεί έναν μοναδικό τρόπο για να κατανοήσουν οι μαθητές τις φυσικές επιστήμες, τον προγραμματισμό και τους αυτοματισμούς, να μάθουν να σκέφτονται ως μηχανικοί, να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην επίλυση προβλημάτων και να διευρύνουν τη δημιουργικότητά τους. Εξερευνώντας αυτές τις δεξιότητες με τρόπο πρακτικό και συμμετοχικό, τα παιδιά αναπτύσσουν εφόδια που τους είναι απαραίτητα σήμερα αλλά και για το μέλλον, όποια επιλογή σταδιοδρομίας κι αν ακολουθήσουν.
Κατά την προετοιμασία τους για έναν διαγωνισμό οι μαθητές, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών-προπονητών τους:
Θα σχηματίσουν ομάδες
(teamwork)
Θα μελετήσουν τη σχετική βιβλιογραφία και θα πειραματιστούν
(critical thinking)
Θα εξερευνήσουν την επιστήμη της μηχανικής
(engineer thinking)
Θα εντοπίσουν προκλήσεις και θα προτείνουν λύσεις
(problem solving)
Ανακαλύψτε το συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, ξεκινώντας με ένα δωρεάν εργαστήριο γνωριμίας!
Τα νέα τμήματα LEGO Education για ηλικίες από 5 ετών και άνω ξεκινούν από 20 Αυγούστου!!!
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΙΤΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣ ΤΑΞΗΣ!!!
Κρατήστε έγκαιρα τη θέση σας!
Θα μας βρείτε:
Ηρώων Πολυτεχνείου 46
Υπεύθυνη: Μπολτσή Αγγελική
Τηλ. Επικοινωνίας: 697 44 33 912 – 2441 775332