Ποιοι είμαστε

Karditsa Robotics STEM Education
Εργαστήριο Eκπαιδευτικής Ρομποτικής και Νέων Τεχνολογιών

Την ομάδα μας στελεχώνουν επιστημονικά εξειδικευμένοι επαγγελματίες που είναι έτοιμοι να εκπαιδεύσουν την επόμενη γενιά επιστημόνων, μηχανικών,σχεδιαστών, καινοτόμων κατασκευαστών και επιχειρηματιών.

Η μεθοδολογία STEM δεν απευθύνεται μόνο στους μαθητές αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Η ευημερία των πολιτών εξαρτάται από την ποιότητα του πλανήτη μας. Η εκπαίδευσή τους λοιπόν εκτός από τα θέματα των Φ.Ε., της Μηχανικής, των Μαθηματικών κλπ, θα πρέπει να περιλαμβάνει και την εκπαίδευση σε θέματα όπως: την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διατήρηση της εναπομένουσας βιοποικιλότητας, την προστασία και την πρόσβαση σε πηγές νερού κ.α. Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα – προκλήσεις τα οποία όμως έχουν περιβαλλοντικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιδράσεις. Ένα έθνος με βαθιές γνώσεις όχι μόνο διαβάζει, αλλά υπολογίζει, εξετάζει και καινοτομεί.

Γιατί είναι όμως τόσο σημαντικό το STEM για εμάς;

STEM είναι μια εκπαιδευτική μεθοδολογία, η οποία αναπτύχθηκε ουσιαστικά για να προάγει γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες λείπουν από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Οι λεγόμενες 7Cs Skills του 21ου αιώνα, είναι ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για έναν άνθρωπο του μέλλοντος. Φανταστείτε πόσα νέα επαγγέλματα θα υπάρχουν σε 20 χρόνια από τώρα και πόσο διαφορετικός θα είναι ο κόσμος και οι κοινωνικές του ανάγκες. Εάν πιστεύουμε ότι η δουλειά μας ως εκπαιδευτικοί είναι κυρίως να προετοιμάζουμε τους μαθητές για ένα επιτυχημένο και ικανοποιητικό μέλλον, θα πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες στους μαθητές μας να ενισχύσουν αυτές τις δεξιότητες.

7Cs Skills είναι: Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα, Συνεργασία, Επικοινωνία, Πληροφορική και Εκπαίδευση στις ΤΠΕ, Διαπολιτισμική Κατανόηση και Αυτοδυναμία Σταδιοδρομίας και Μάθησης.

 

Γνωρίστε καλύτερα τους προπονητές μας

 

Μπολτσή Αθ. Αγγελική,MSc

με ένα πλούσιο βιογραφικό έρχεται να διαψεύσει ότι έχει ειπωθεί περί χάσματος των 2 φύλων στο χώρο του STEM. Ανήχυχο πνεύμα από παιδί που η αγάπη της για την τεχνολογία την οδήγησε να φτιάξει έναν χώρο που θα μπορεί να συνδυάζει τα ενδιαφέροντά της και ταυτόχρονα να δίνει στα παιδιά τα κατάλληλα ερεθισματα για την απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων για το μέλλον τους.

Πιο αναλύτικά :

Education          

24/11/2021- Present :              University of Thessaly
                                                 Digital Systems Department

                                                 Doctoral (PhD) Studies
Field of Research:
5G technology simulation models and
collaboration methods for distributed virtual and remote labs.

1/9/2016- 1/7/2018:              University of Thessaly
                                             Department of Electrical and Computer Engineering
Extension of the Bachelor Degree for the title of Electrical Engineer

1/9/2014 30/9/2015 :         University of Thessaly, Faculty of Medicine

                                              Postgraduate Programme (MSc)

“Research Methodology in Biomedicine, Biostatistics and Clinical Bioinformatics”
Dissertation: Software Development in Python for Independent t-test and One-Way
ANOVA with post hoc test execution according to the Bonferonni correction.

1/9/2005 – 7/7/2010                University of Thessaly

                                                Bachelor Degree from the Department of Computer,
                                                Telecommunications and Network Engineering
 Dissertation: Extended Database Search Algorithm in C Programming Language

 

Work Experience

07/2011 – 05/2012
IT Support / Educational Staff at Megapolis Institute, Karditsa

09/2012 – 05/2015
Lead on-site IT support at Greek School Network

05/2015 – 08/2015
IT Support Consultant at Digital Solidarity Services, Karditsa

09/2015 – 1/7/2019
Informatics Educator
(Programming – Networking – Databases ) Karditsa
Educational Robotics Teacher

06/2016 – Present
Owner – Founder at AT Designs Company
Lead Programmer
Software Design/Development
Web Design – SEO & Internet Marketing IT/Network Support

1/9/2019 – Present
Owner – Founder at Karditsa Robotics
Informatics Educator
Educational Robotics and New Technologies Teacher

 

 

Χιδερίδης Μ. Αναστάσιος

Τελειομανής Μηχανικός Η/Υ με πάθος για τον προγραμματισμό και τις νέες τεχνολογίες, κάτι που προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να μεταφέρει στα παιδιά.

Education

 

2004 – 2011:                    Department of Computer, Telecommunications & Network Engineering

                                                                            University of Thessaly

 

Work Experience

 

06/2016 – Present 

CTO – Co-founder at AT Designs

Company Software Design/Development Web Design
SEO & Internet Marketing IT/Network Support

1/9/2019 – Present 

Co-founder at Karditsa Robotics

Educational Robotics and New Technologies Teacher

 

Other

Certified A1/A2/A3 Drone Pilot

3d Printing Evangelist