Προσχολική

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡 𝙇𝙚𝙜𝙤 𝙀𝙣𝙜𝙞𝙣𝙚𝙚𝙧𝙨

 

𝗟𝗲𝗴𝗼 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ➕ 𝗘𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗺𝗮𝘁𝗵 & 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲

Με ειδικά τουβλάκια δράσης ανακαλύπτουμε ένα νέο κόσμο μέσα από το παιχνίδι. Ακολουθία, δομή επανάληψης, συνθήκες, αίτια και αποτέλεσμα είναι μερικοί από τους βασικούς όρους στον προγραμματισμό και όλα αυτά βρίσκονται μέσα σε πολύχρωμα τουβλάκια – εντολές, κάνοντας έτσι εύκολη την είσαγωγή των μικρών μας μαθητών στον κόσμο του προγραμματισμού!

 

5 πράγματα που μπορούν να κάνουν οι γονείς, ώστε να αναπτύξουν τα παιδιά τους δεξιότητες STEM από μικρή ηλικία

Οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές συμφωνούν ότι οι πρώτες εμπειρίες είναι σημαντικές για τη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Τα τελευταία 30 χρόνια υπήρξε ένα ισχυρό κίνημα για την καλλιέργεια των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών. Αυτό έχει οδηγήσει σε πληθώρα πληροφοριών σχετικά με το πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό με την ανάγνωση βιβλίων, ακρόαση τραγουδιών και παιδικών ποιημάτων, την δημιουργία παιχνιδιών λέξεων και παρατήρησης.

Αυτό είναι καλό και πρέπει να συνεχιστεί, δεδομένης της σπουδαιότητας των πρώτων δεξιοτήτων στην εκμάθηση της ανάγνωσης και του πώς αυτό οδηγεί σε μεταγενέστερη επιτυχία στο σχολείο και στη ζωή.

Αλλά εκτός από τις πρώιμες γλωσσικές δεξιότητες, θα πρέπει επίσης να προωθούμε τις πρώιμες δεξιότητες STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά). Η πρώιμη παιδική ηλικία είναι το φυσικό σημείο εκκίνησης για τη μάθηση STEM, καθώς τα μικρά παιδιά είναι περίεργα και θέλουν να εξερευνήσουν το περιβάλλον τους. Τα παιδιά είναι πολύ ικανοί μαθητές STEM και οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους συχνά υποτιμούνται σε μεγάλο βαθμό από εκπαιδευτικούς και γονείς.

Με τη συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα STEM

1.Ενθαρρύνονται τα παιδιά να παρατηρούν τα πράγματα

Η παρατήρηση είναι η πιο θεμελιώδης επιστημονική διαδικασία. Δημιουργούμε υποθέσεις και συλλέγουμε δεδομένα από παρατηρήσεις. Μέσω εξάσκησης, τα παιδιά μπορούν να κινηθούν από την παρατήρηση των γενικών χαρακτηριστικών σε πιο λεπτομερή ή επιστημονικά χαρακτηριστικά.

2.Ενθαρρύνονται τα παιδιά να περιγράψουν τα πράγματα που βλέπουν ή κάνουν

Καλούνται τα παιδιά να περιγράψουν τις ιδιότητες ή τα χαρακτηριστικά των πραγμάτων που βλέπουν και κάνουν. Ομοίως, όταν το παιδί  κτίζει κάτι, του ζητάμε  να περιγράψει τι κάνει (ή έκανε).

3. Ρωτάμε τα παιδιά «τι» παρά «γιατί»

Ερωτήσεις που εστιάζουν στο τι μπορεί να δει ή να κάνει το παιδί, αντί για το αίτιο. Αυτό θα επιτρέψει στα παιδιά  να απαντήσουν με σιγουριά στις ερωτήσεις και να νιώσουν την επιτυχία. Είναι πολύ πιο εύκολο για τα παιδιά να απαντήσουν στο  «Τι συμβαίνει με τις φυσαλίδες;» από το «Γιατί οι φυσαλίδες κολλάνε μαζί;» και έτσι προωθείται περαιτέρω συζήτηση μεταξύ εσάς και του παιδιού σας.

4. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τη συσχέτιση «ένα προς ένα»

Τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν κάτι παραπάνω από το να μετράνε απλά. Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν μια συσχέτιση μεταξύ των αριθμών: ότι το «ένα» ισούται με ένα αντικείμενο, το «δύο» ισούται με δύο αντικείμενα, το «τρία» αντιστοιχεί σε τρία αντικείμενα κ.ο.κ.

5. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να υπολογίζουν τον χώρο γύρω τους

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να σκεφτούν πού βρίσκονται στον χώρο. Τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν πολύπλοκες λογικές σχετικά με τον κόσμο γύρω τους, με τη σωστή καθοδήγηση.

 

Το να περιμένει κανείς να ξεκινήσει το παιδί του το σχολείο για να μάθει για το STEM είναι εξίσου λάθος, όσο το να περιμένει να ξεκινήσει το σχολείο για να μάθει ανάγνωση. Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να είναι ικανοί και βέβαιοι μαθητές STEM από νεαρή ηλικία.