Οι Εκπαιδευτικές μας Αξίες

 

 

Σε ένα παιδί δεν μαθαίνουμε μόνο πως να μετράει αλλά και τι είναι αυτό που μετράει περισσότερο!

 

 

1.Καλοσύνη
2.Πίστη
3.Ευγνωμοσύνη
4.Σεβασμός
5.Θάρρος
6.Προσπάθεια
7.Ακεραιότητα
8.Ευγένεια
9.Γενναιοδωρία

 

 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματις οι μαθητές, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών-προπονητών τους:
Θα σχηματίσουν ομάδες
(teamwork)
Θα μελετήσουν τη σχετική βιβλιογραφία και θα πειραματιστούν
(critical thinking)
Θα εξερευνήσουν την επιστήμη της μηχανικής
(engineer thinking)
Θα εντοπίσουν προκλήσεις και θα προτείνουν λύσεις
(problem solving)
Ανακαλύψτε το συναρπαστικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, ξεκινώντας με ένα δωρεάν εργαστήριο γνωριμίας!