ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Bιωματικά projects όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά.