ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

𝙋𝙧𝙚𝙨𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡 𝙇𝙚𝙜𝙤 𝙀𝙣𝙜𝙞𝙣𝙚𝙚𝙧𝙨 – 𝗟𝗲𝗴𝗼 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 & 𝗘𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗺𝗮𝘁𝗵 and 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲

Με ειδικά τουβλάκια δράσης ανακαλύπτουμε ένα νέο κόσμο μέσα από το παιχνίδι. Ακολουθία, δομή επανάληψης, συνθήκες, αίτια και αποτέλεσμα είναι μερικοί από τους βασικούς όρους στον προγραμματισμό και όλα αυτά βρίσκονται μέσα σε πολύχρωμα τουβλάκια – εντολές, κάνοντας έτσι εύκολη την είσαγωγή των μικρών μας μαθητών στον κόσμο του προγραμματισμού!