ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

𝙋𝙧𝙚𝙨𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡 𝙇𝙚𝙜𝙤 𝙀𝙣𝙜𝙞𝙣𝙚𝙚𝙧𝙨 - 𝗟𝗲𝗴𝗼 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 & 𝗘𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗺𝗮𝘁𝗵 and 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 Με ειδικά τουβλάκια δράσης ανακαλύπτουμε ένα νέο κόσμο μέσα από το παιχνίδι. Ακολουθία, δομή επανάληψης, συνθήκες, αίτια και αποτέλεσμα είναι μερικοί από τους βασικούς όρους στον προγραμματισμό και όλα αυτά βρίσκονται μέσα σε πολύχρωμα τουβλάκια - εντολές, κάνοντας έτσι εύκολη την είσαγωγή των μικρών μας μαθητών στον κόσμο του προγραμματισμού!

Read More

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Eυχάριστος τρόπο μάθησης, ενώ παράλληλα προωθεί τα κίνητρα των παιδιών, την συνεργασία, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα.

Read More

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Μια πολύτιμη διαδρομή για την αύξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών και τη συμμετοχή τους στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM).

Read More

ΛΥΚΕΙΟ

Ισχυρό προβάδισμα γνώσεων γιατί βλέπουν από κοντά και μαθαίνουν να χειρίζονται συσκευές όπως 3D εκτυπωτές και Arduino.

Read More