Εγγραφές!!!

ΞΕΚΙΝΑΜΕ!!!! 
 
 Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Νέων Τεχνολογιών 
 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
3D ΣΧΕΔΙΑΣΗ
3D ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ – ARDUINO
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
 
 
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον(ΑΕΠΠ) – Β’ & Γ’ ΓΕΛ
Προγραμματισμός Υπολογιστών PYTHON – Β’ & Γ’ ΕΠΑΛ
Δίκτυα Υπολογιστών – Β’ & Γ’ ΕΠΑΛ
Ψηφιακά Συστήματα – Β’ & Γ’ ΕΠΑΛ
 
 
 Κρατήστε έγκαιρα τη θέση σας!
 
Θα μας βρείτε:
Ηρώων Πολυτεχνείου 46
Υπεύθυνη: Μπολτσή Αγγελική
Τηλ. Επικοινωνίας: 6974433912 – 2441 775332