Η Μέθοδός μας

Αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε κάποια αξέχαστη μαθητική μας εμπειρία, πιθανότατα θα θυμηθούμε κάποιο project που υλοποιήσαμε. Πλέον ως εκπαιδευτικοί έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τέτοιες εμπειρίες στους δικούς μας μαθητές! 

Τι είναι η μέθοδος Project Based Learning;

Έχει διαθεματικότητα και υιοθετεί στοιχεία από την επιστημονική μέθοδο (πχ. πειραματισμός και ανάλυση δεδομένων). Παράλληλα ενισχύει δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και τη συνεργασία. Ξεφεύγει από τους περιορισμούς της τυπικής αξιολόγησης. Για αυτούς τους λόγους συνδέεται στενά με τη μεθοδολογία STEM. Στο νέο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα βλέπουμε όλα τα βήματα ενός project! Παρακινούμε τους μαθητές να (συν)εργαστούν και τους καθοδηγούμε να διερευνήσουν την αποστολή τους. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού, οι μαθητές προσπαθούν να ολοκληρώσουν αποστολές με θεματολογία από την Αστρονομία, τη Μηχανική, τη Βιολογία και άλλες επιστήμες. Κατασκευάζουν δομές όπως θερμοκήπια και γέφυρες. Χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, παίρνουν μετρήσεις με αισθητήρες και χρησιμοποιούν μαθηματική σκέψη για την ανάλυσή τους.