Αναπληρώσεις λόγω Διαγωνισμών

📣 Λόγω της συμμετοχής του εργαστηρίου μας σε διαγωνισμούς Ρομποτικής τα 2 επόμενα Σάββατα 18/2 & 25/2 τα μαθήματα των τμημάτων του Σαββάτου θα αναπληρωθούν ως εξής:
➕ Το τμήμα Preschool Lego Engineers 9:00 – 10:00 του Σαββάτου 18/2 & 25/2 θα γίνει Δευτέρα 13/2 & 20/2 αντίστοιχα και ώρα 15:00 – 16:00.
➕ Το τμήμα WeDo Mechanic 10:00 – 11:00 του Σαββάτου 18/2 & 25/2 θα γίνει Δευτέρα 13/2 & 20/2 αντίστοιχα και ώρα 16:00 – 17:00.
➕ Το τμήμα Lego Researcher 11:00 – 12:00 του Σαββάτου 18/2 & 25/2 θα γίνει Δευτέρα 13/2 & 20/2 αντίστοιχα και ώρα 17:00 – 18:00.
➕Το τμήμα Lego Coder 12:00 – 13:00 του Σαββάτου 18/2 & 25/2 θα γίνειΠαρασκευή 17/2 & 24/2 αντίστοιχα και ώρα 18:00 – 19:00.
➕Το τμήμα Project Lab – Lego Scientist 13:00 – 14:00 του Σαββάτου 18/2 & 25/2 θα γίνει Δευτέρα 13/2 ώρα 19:00 – 20:00 και Τετάρτη 15/2 ώρα 20:00 – 21:00 αντίστοιχα.
Ευχαριστούμε πολύ ❤️💛